Ochrana osobních údajů

Aktualizováno 25. 3. 2021

V souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů můžete níže najít informace, jakým způsobem, za jakým účelem a proč dochází ke zpracování vašich osobních údajů, o jaké osobní údaje se jedná a jak jsou při našem zpracování zabezpečeny. Jakýkoliv údaj, který po vás požadujeme, má své opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost zpracování, údaj vždy vymažeme. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte nás na adrese info@animalcake.cz.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost firma Animal Cake s.r.o., se sídlem Do Rybníčků 745/1, 184 00 Praha 8, IČO 03655504 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 235670 (dále jen „Správce“).

Jaké osobní údaje správce sbírá?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami sdělíte. Při poskytování našich služeb o vás získáváme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Adresu pro doručení objednaného zboží
 • Fakturační údaje

Údaje, které získáváme na základě vaší aktivity na naší webové stránce:

 • IP adresa
 • soubory cookies
 • případně jiný online identifikátor

Za jakým účelem správce osobní údaje zpracovává?

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme k následujícím účelům:

 • poskytování našich služeb;
 • komunikace s vámi;
 • zlepšení a personalizace našich služeb a marketing;
 • bezpečnost a ochrana práv;
 • cookies.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

 • poskytnutí služby, smluvní plnění (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a Správcem);
 • splnění právních povinností, které pro Správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • zpracování, jež je nezbytné v rámci našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti webové stránky);
 • udělený souhlas, na jehož základě může Správce vaše osobní údaje zpracovávat předem stanoveným způsobem.

Ve všech případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracování vašich osobních údajů nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže, kdy se subjekt:

 • podílí na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;
 • zajišťuje služby provozování stránky a další služby v souvislosti s jejím provozováním;
 • zajišťuje marketingové služby.

Za přesně definovaných podmínek je Správce povinen některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme. Někteří partneři, se kterými při zpracování osobních dat spolupracujeme, však takové přenosy realizují, a to konkrétně do USA. Osoby, kterým v USA tyto údaje zpřístupňují, dodržují podmínky US-EU Privacy Shield a tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany vašim osobním údajům. Bližší informace vám rádi poskytneme, když nám napíšete na obchod@animalcake.cz.

Pro výše uvedené situace využíváme služeb těchto našich partnerů:

 • Česká pošta (doručení objednávky)
 • Uloženka (doručení objednávky)
 • DPD (doručení objednávky)
 • OVH a.s. (hosting)
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o. (newslettery a SMS)
 • agentura KOFEIN s.r.o. (online marketing)
 • Lead Media s.r.o. (affiliate síť Dognet)

Jak dlouho osobní údaje správce zpracovává?

V případě, že používáme vaše osobní údaje za účelem doručování komerční komunikace na vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, u kterých jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud příslušný souhlas neodvoláte. V případech, využívání vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu, uchováme vaše údaje, dokud nezanikne důvod jejich zpracování.

Osobní údaje uvedené na daňových dokladech zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 10 let.

Jak jsou osobní údaje chráněné?

V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Jaké jsou vaše práva?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: obchod@animalcake.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Prosím uveďte ve vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Koho kontaktovat v případě dotazů?

V případě, že máte jakékoliv otázky k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů, nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese obchod@animalcake.cz nebo písemně na adrese Správce.

Cookies

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Pixely jsou malé obrázky nebo "kousky kódu", nacházející se na internetové stránce nebo v e-mailu, které sbírají informace o vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení a některé z nich mohou ukládat i cookies. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Jednotlivé cookies mají různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé cookies se vymažou z vašeho zařízení po tom, co zavřete okno prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uložené i po ukončení prohlížení našich webových stránek (permanent cookie).

Proč používáme cookies?

Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony a preference (například přihlašovací údaje, údaje o objednávce v nákupním košíku) v průběhu určitého časového období, abyste je nemuseli opakovaně zadávat znovu při vaší další návštěvě nebo když přecházíte z jedné webové stránky na druhou.

Cookies nám zároveň pomáhají pochopit, co vás zajímá na naší stránce, zda je pro vás dostatečně přehledná a najdete na ní to, co hledáte. Cookies tedy též používáme za účelem zlepšování uživatelského zážitku.

Soubory cookies mohou též zaznamenávat další informace jako počet návštěvníků našich webových stránek, nebo jaké podstránky našeho webu nejčastěji navštěvujete. Používají se také na to, aby vám byla zobrazovaná reklama a obsah stránky, které jsou pro vás relevantní vzhledem k vašim zájmům a potřebám.

Jaké cookies používáme?

Na našich stránkách se mohou používat tyto typy cookies souborů:

 1. Funkční a technické cookies – tyto cookies zabezpečují řádné fungování naší stránky, například funkci přihlášení se do uživatelské sekce, ukládání zboží do nákupního košíku, odhalují pokusy o neoprávněné přihlášení nebo zabezpečují odeslání všech formulářů na naší stránce. Bez těchto cookies by naše webová stránka správně nefungovala, jejich použití je nevyhnutelné, a proto od vás nepožadujeme souhlas na jejich uložení a přístup k nim. Do této kategorie řadíme i cookies, díky kterém pro vás uchováváme obsah košíku i bez přihlášení.
 2. Analytické cookies – tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší stránky, informaci o vyhledávání vykonaných na naší stránce a též ke zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom jsme ji mohli vytvořit co nejjednodušší na používání. Jelikož jsme u těchto cookies vykonali opatření, abychom zabránili jejich zneužití (anonymizaci na straně našich dodavatelů) a současně jsou implementovaná opatření, abyste mohli snadno kontrolovat a omezovat používání těchto cookies, nepožadujeme od vás na jejich používání souhlas.
 3. Marketingové a reklamní cookies – tyto cookies používáme na to, abychom vám na naší stránce zobrazovali obsah, který vás podle vašich předchozích preferencí zajímá a též za účelem zobrazování reklamy na základě vašich zájmů. Cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě vašeho souhlasu.

Cookies použité na naší stránce

Níže najdete přehled konkrétních cookies souborů a k čemu je využíváme:

Provozovatel Název Účel Kategorie Platnost
AnimalCake.cz _dc_gtm Google Tag Manager (GTM) je systém pro správu měřicích kódů na webových stránkách. Funkční a technické 1 minuta
AnimalCake.cz _ga Cookies spojené s analytickým nástrojem Google Analytics. Analytické cookies 2 roky
AnimalCake.cz _gid Cookies spojené s analytickým nástrojem Google Analytics. Analytické cookies relace
Google _gcl_au AdSense je služba, zprostředkovávající reklamu provozovaná společností Google. Analytické cookies 4 měsíce
Facebook.com _fbp Používána pro dodání personalizovaného reklamního obsahu. Marketingové a reklamní cookies 2 hodiny

Vaše volby

Existuje několik možností, jak spravovat nebo omezit to, jak my a naši partneři využíváme cookies a podobné technologie:

 1. Nastavení prohlížeče: ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si cookies vymazali nebo odmítli. Musíme vás však upozornit, že v tomto případě nemusí některé poskytované služby fungovat správně.
 2. Třetí strany: na omezení cookies se dají využít řešení třetích stran, například na stránce optout.aboutads.info.
 3. Vlastní řešení partnerů: na omezení cookies je též možné využít řešení nabízené jednotlivými partnery, které jsme uvedli výše.

Kontaktujte nás

Pokud byste měli ke cookies a tomuto dokumentu jakékoliv otázky, ptejte se nás na info@animalcake.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace